Muradiye Mah. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Teknoloji Geliştirme Merkezi Apt. No:22 Yunusemre/Manisa/Türkiye
+90 (236) 225 07 27
manisatto@cbu.edu.tr​

Farkındalık Tanıtım Bilgilendirme

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

 • MCBÜ-TTO bünyesinde yürütülen ve yürütülmeye devam edecek “Farkindalik, Tanitim, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri” ile

Amaçlanan;

 • Üniversitenin ve MCBÜ-TTO’nun faaliyetleri ile TTO’nun kuruluş amacının hedef kitleye ve paydaşlara (bölgedeki sanayiciler, akademisyenler vb.) tanıtılması ve modül hizmetleri ile ilgili farkındalığın oluşturulması,
 • Hedef kitlenin ve paydaşların Üniversitemizin ve MCBÜ-TTO’nun yapısı, hizmetleri ve etkinlikleri konusunda bilgilendirilmesi,
 • TTO personelinin niteliklerinin artışı ve hedef kitle üzerindeki farkındalığın oluşumu amacı ile eğitim etkinliklerinin düzenlenmesidir.

Hizmetlerimiz:

 • Tanıtım ve Farkındalık Faaliyetleri: MCBÜ-TTO yapısı ve tüm modül faaliyetlerinin web sayfası, TTO takip sistemi, broşür vb. tanıtım materyalleri, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyanın kullanılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması,
 • Benzer Konulu Etkinliklere Katılım: Hedef kitlemiz olan katılımcıların yer aldığı çalıştay, seminer, kongreler vb. etkinliklere aktif olarak katılarak MCBÜ-TTO faaliyetlerinin tanıtımının yapılması,
 • Üniversite kaynaklarının tanıtımı: Üniversitemizin sanayiye yönelik sahip olduğu kaynakların, araştırmacı ve altyapı yetkinliklerinin ve işbirliği imkanlarının sanayiye birebir görüşmeler,  çalışma ziyaretleri ve MCBÜ-TTO web sayfası yoluyla tanıtılması,
 • Bilgilendirme Faaliyetleri: MCBÜ-TTO yapısı ve tüm modül faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması,
 • TTO Bölüm Toplantıları: MCBÜ ve Ege Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde, MCBÜ- TTO’nun verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi,
 • Akademisyen Ziyaretleri: MCBÜ ve Ege Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi,
 • Eğitim Hizmetleri: MCBÜ-TTO bünyesinde çalışan personelin hizmet verdiği modül kapsamında yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılması, MCBÜ-TTO kapsamında modül faaliyetlerine yönelik idari ve akademik personele, öğrencilere, talep gelmesi halinde diğer üniversitelere farkındalık yaratma amaçlı eğitim hizmeti verilmesi.