Muradiye Mah. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Teknoloji Geliştirme Merkezi Apt. No:22 Yunusemre/Manisa/Türkiye
+90 (236) 225 07 27
manisatto@cbu.edu.tr​

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

 • Kurulan PDB hibe teklif çağrılarının takibi, ilgili çağrıların üniversite bünyesinde duyurulmasının sağlanması, proje hazırlama, yürütme ve değerlendirme alanlarında faaliyet gösteren ve üniversite bünyesindeki akademisyenlere proje fikirlerini etkin projelere dönüştürmek adına danışmanlık hizmetleri veren, projelerin kurgulanması, yazımı ve yürütülmesinde, bölgedeki diğer aktörlerle (komşu iller, Ticaret Sanayi odaları, Sanayi kuruluşları, KOSGEB gibi kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vb. dış paydaşlar…..) ortaklık ve işbirliklerinin sağlanmasında yoğun şekilde rol almıştır. 2010 yılından bugüne birçok projeyi bölgede yürütücü ve/veya ortak olarak uygulamış, projelerde sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleri bir araya getirmiştir.
 • MCBÜ-TTO bünyesinde  yürütülen ve yürütülmeye devam edecek “Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler” ile

Amaçlanan;

 • Çeşitli ulusal/ uluslararası fonlardan yararlanmaya yönelik ilgi ve talebi artırmak amaçlı duyuru ve bilgilendirme yapılması, MCBÜ-TTO tarafından verilen, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler ile ilgili bilinçlendirme yaratılması

 • MCBÜ ve Ege Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversitelerdeki akademisyenlere, öğrencilere ve bölgedeki sanayicilere projelendirme desteği vererek, ulusal ve uluslar arası fonlardan (Sanayi Bakanlığı destekleri, AB, BAP, TÜBİTAK, ARDEB vb.) yararlanmalarını sağlama,

 • Proje yürütme aşamasına gelen projelere idari destek ve danışmanlık hizmeti  verilmesi

Hizmetlerimiz:

 • Bilgilendirme ve Duyuru Faaliyetleri: 
  Ulusal/Uluslararası destek programlarıyla ilgili güncel/açık proje ve hibe çağrılarınnın, yürütülen projelerin, başarılı çıktıları ve sonuçlarının bölge üniversitelerindeki araştırmacı/akademisyenlere, sanayi sektörüne ve öğrencilere duyurulması ve bilgilendirilmeleri,
 • TTO Bölüm Toplantıları: 
  MCBÜ ve Ege Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde, MCBÜ- TTO’nun verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi,
 • Akademisyen Ziyaretleri: 
  MCBÜ ve Ege Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi,
 • Eğitim Faaliyetleri: 
  Ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvurabilmeleri için  proje yazma bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik “proje yazma” ve “Proje Döngü Yönetimi” (PCM) eğitimleri düzenlenmesi,
 • Teknik Destek ve Yönlendirme: 
  Ulusal/uluslararası fon sağlayan kuruluşlara proje hazırlama ve başvuru hizmetleri verilmesi, ilgili kişilerin Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilerek fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve bu kişilerin ilgili fonlara yönlendirilmesi,
 • Ortak Bulma : 
  Ulusal/Uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması,
 • İdari Destek ve Danışmanlık:  
  Ulusal ve uluslararası araştırma fonlarına sunulan ve kabul edilen projelerin izlenmesi, yürütülmesi aşamalarında danışmanlık ve idari destek hizmeti sunulması.