Muradiye Mah. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Teknoloji Geliştirme Merkezi Apt. No:22 Yunusemre/Manisa/Türkiye
+90 (236) 225 07 27
manisatto@cbu.edu.tr​

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları

 • MCBÜ-TTO bünyesinde yürütülen ve yürütülmeye devam edecek “Fikri Sinai Mülkiyet Haklari (Fsmh) Yönetimi Ve Lisanslama Hizmetleri ile

Amaçlanan;

 • Üniversite içinde FSMH konusunda bilinçlendirme yaratılması ve farkındalığın oluşturulması,
 • Üniversite içinde FSMH ile ilgili yenilikçi ekosistemin oluşturulması ve destek mekanizmasının geliştirilmesi,
 • Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi,
 • Akademisyenlerin ileri teknolojilerde daha fazla buluş ve inovatif çalışma ortaya çıkarabilmelerinin sağlanması,
 • Patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi sürecinde araştırmacılara gerekli olan bilgi, doküman ve süreç içerisinde gerekli olan diğer hizmetlerin sağlanması,
 • Fikri ve Sınai mülkiyet haklarının tanınması ve lisanlama hizmetleriyle birlikte; araştırma-geliştirmenin özendirilip teknik bilgilerin değerlendirilerek yaygınlaşması,
 • Araştırmacıların buluşlarının korunması ve ödüllendirilmesi,
 • Genel ekonomik açıdan yaratılan yerli know-how’ların kalkınma sürecine olumlu katkılarda bulunmasıyla birlikte teknoloji transferine imkan sağlanmasıdır.

Hizmetlerimiz

 • Bilgilendirme: 
  FSMH’ler ile ilgili bilgilendirme  ve farkındalık yaratılması amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması,
 • Patent Günleri: 
  Üniversitede “patent günleri” adı altında, patent ve patent araştırması konusunda daha bilinçli ve duyarlı mühendisler ve akademisyenler yetiştirilmesinde etkili olacak eğitimler ve seminerler düzenlenmesi,
 • TTO Bölüm Toplantıları:
  Üniversite içinde TTO’nun verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi,
 • Akademisyen Ziyaretleri: 
  Modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi,
 • FSMH Politikasının Oluşturulması ve Yürütülmesi: 
  Rektörlük bünyesinde 04.10.2013 tarihli senato kararı ile kurulan Fikri Sınai Mülkiyet Hakları komisyonu tarafından üniversitenin FSMH politikasının oluşturulması ve yürütülmesi,
 • Personel Kapasitesinin Geliştirilmesi: 
  Modül 4 kapsamında hizmet veren personelin kapasitesinin geliştirilmesi,
 • FSMH Teknik Süreçleri: 
  Destek için başvuran akademisyen, sanayici veya girişimciye “Araştırma Öncesi Patent Araştırmaları”, “Buluş Bildirimi”, “Buluş Patentlenebilirlik Değerlendirmesi”, “Buluşun Ticari Potansiyelinin Belirlenmesi”, “Patent / Faydalı Model Başvurusu Yapılması”, “Ticarileştirme Faaliyetleri” gibi teknik konularda uzman personeller tarafından hizmet sunulması ve destek olunması,
 • FSMH İdari ve Mali Süreçleri: 
  Patent başvuruları için gerekli idari ve mali prosedürlerin takip edilmesi,
 • Hukuksal hakların Korunması:
  Fikri sınai mülkiyet hakları varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi konularında danışmanlık yapılması ve hizmet verilmesi,
 • Araştırma ve Takip: 
  Akademisyenlerin buluş ve inovatif odaklı çalışmalarının tespit edilmesi,
 • Ödüllendirme Sistemi: 
  Üniversitenin Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu’nun ödüllendirme sistemine geçirilmesi.