Muradiye Mah. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Teknoloji Geliştirme Merkezi Apt. No:22 Yunusemre/Manisa/Türkiye
+90 (236) 225 07 27
manisatto@cbu.edu.tr​

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

 • Son yılların en önemli teması haline gelen “Girişimcilik”, ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve sosyal ilerlemenin temel faktörü olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, istihdam sorunları, bunlara bağlı olarak gelişen sosyal sorunlar ve buna karşılık ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyeli göz önüne alındığında, gençlerin ve araştırmacıların girişimciliğe yönlendirilmesi önemli bir inisiyatiftir. Ancak araştırmacıların, lisans ve lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin gerek ticari hayata atılmadaki endişeleri ve gelecek kaygıları akademik bilgi ve teknolojilerin yatırıma dönüştürülmesi sürecini sekteye uğratmaktadır.
 • MCBÜ-TTO bu modül bazında Teknokent, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile yürüttüğü çalışmalar ve iş dünyasına yaptığı çağrıda; yenilenmek ve gelişme sağlamak isteyenler, girişimciler, yeni ve ileri teknoloji kullanmak, yeni ürün geliştirmek ve AR-GE yapmak isteyenlere hizmet vermektedir.
 • MCBÜ-TTO bünyesinde  yürütülen ve yürütülmeye devam edecek “Şirketleşme Ve Girişimcilik Hizmetleri” ile

Amaçlanan;  

 • Bir bölge TTO’su mantalitesi ile kurulan MCBÜ-TTO’nun Ege Bölgesinde yer alan üniversitelerde  girişimcilik kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi
 • Modül içeriğinde bilginin ürüne dönüşmesi için akademisyen, üniversite öğrencileri ve proje fikir sahibi kişilerin girişimcilik ruhu ile şirketleşmesi ve oluşan şirketlerin desteklenmesidir.

Hizmetlerimiz:

 • Girişimciliğe yönlendirme: 
  Lisans ve lisansüstü öğrenciler, araştırmacı ve akademisyenlere girişimcilik olgusu aşılanacak ve mevcut fırsatlara yönlendirilmesi
 • Teknik  Destek: 
  Girişimci adaylarına; şirket kurulması, lisans anlaşmaları, lisansör aranması, ulusal/uluslararası ortak arama, patent devri, kaynak yaratma, fon kaynaklarından yararlanma, network oluşturma vb. teknik süreçlerde hizmet sunulması ve destek olunması
 • Ar-Ge ve İnovasyon günleri: 
  Girişimciliğin özendirilmesi adına ödüllü proje yarışmaları, Ar-Ge ve İnovasyon günlerinin düzenlenmesi
 • Akademisyen Desteği: 
  Yenilikçi iş fikriyle başvuran firma yada girişimcinin fikrinin şekillenmesi ve geliştirilmesi aşamasında alanında uzman akademisyenden destek almasını sağlamak
 • Bilgilendirme: 
  Şirketleşme ve Girişimcilik hizmetleri ve destekleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması
 • Seminer, Eğitim vb. Etkinliler: 
  Öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenlerin katılımına açık mevcut girişimcilik ve şirketleşme destekleri, teşvik programları hakkında seminerler ve girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesi
 • TTO BölümToplantıları: 
  Üniversite içinde TTO’nun verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için Bölümlerde toplantılar düzenlenmesi
 • Akademisyen Ziyaretleri: 
  Modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi
 • Eşleştirme: 
  Girişimci fikrinin yatırımcıya sunulması, desteklenmesi halinde  en hızlı şekilde hayata geçirilmelerini sağlamak 
 • Bu kapsamda girişimci ile akademisyen (eğer girişimci akademisyen değilse) bir araya getirilir. Sürecin işlemesinde girişimcinin ihtiyaç analizi yapılır, veri tabanı üzerinden ihtiyaca cevap verebilecek en iyi akademisyen seçilir. Girişimciden önce akademisyen ile yapılan görüşmeyi takiben yuvarlak masa toplantısı ile taraflar bir araya getirilir. TTO bu görüşmede süreci kontrol eder.
 • Eğer girişimci fikir sahibi ise ve yatırımcı ile birliktelik yapmak istiyor ise fikirle ilgilenecek yatırımcı tespit edilir. TTO birimi tarafından yatırımcı ile bir ön görüşme yapılır ve sonraki süreçte fikir sahibi girişimci ile yatırımcı yuvarlak masa toplantısında bir araya getirilir.
 • Projelendirme : 
  Firma/yatırımcı ile girişimcilerin biraraya getirilmesi, fikir ve projelerinin temelleri sağlam, iş planı netleştirilmiş, Ar-Ge içeriği oluşturulmuş olarak en hızlı şekilde hayata geçirilmesinin sağlanması
 • Kuluçka Hizmeti: 
  Start up ve spin off firmalarına kuruluş aşamalarında kuluçka hizmeti sağlanması ve başlangıç sermayelerine ulaşmada destek sağlanması
 • İdari ve Teknik Destek: 
  Spin off ve Start up firmalarına, hukuksal ve finansal işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konularında destek sağlanması